Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Opłaty za przedszkole:

61 8780 0007 0000 3854 1002 0103 - pobyt (w tytule imię, nazwisko, grupa dziecka)

07 8780 0007 0000 3854 1002 0105 - żywienie (w tytule imię, nazwisko, grupa dziecka)

11 8780 0007 0000 4154 1000 0001 - Rada Rodziców 20 zł (w tytule imię, nazwisko, grupa dziecka)

Oświadczenia do pobrania w formie pliku Word

1.Zgody 

2.Oświadczenie 1 (pomiar temperatury)

3. Oświadczenie 2 

Rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
dnia 1 września 2021 r. (środa) rozpoczynamy nowy rok szkolny z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz procedur bezpieczeństwa (podobnie jak w ubiegłym roku) w związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii COVID-19.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie przekażemy wszelkie informacje.
Zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia strony internetowej przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS-u, wytycznych i procedur obowiązujących w przedszkolu, ponieważ wynikają one z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

Przypominamy:

 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy i gardła itp.), 
 • jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, upoważniony pracownik przedszkola ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie,
 • w razie potrzeby upoważniony pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka(załącznik 1 – zgoda rodziców/opiekunów/,
 • rodzice/opiekunowie nie przemieszczają się po terenie przedszkola i nie wchodzą na teren sal i ogrodu,
 • na kolejność wejścia i wyjścia dziecka do placówki rodzice oczekują zachowując odstęp społeczny w przestrzeni przedszkola 1,5 m,
 • przy każdym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobligowane są skorzystać osoby powyżej 6-go roku życia wchodzące na teren placówki (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją),
 • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu,(jeżeli uległ on zmianie), pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach
 • rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć w podpisanym, pudełku lub szczelnym opakowaniu plastikowym  zapasowe czyste, wyprasowane ubranie dziecka na co najmniej 2 dni. Należy pamiętać o bieżącym uzupełnianiu zużytej/zabrudzonej odzieży.
 • dziecko nie zabiera do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek,
 • zobowiązuje się Rodziców/opiekunów do nie zostawiania w szatni przedszkola oraz przedsionku fotelików, rowerków itp. rzeczy,
 • dzieci  wchodzą: wejściem głównym (grupy II, V,VI,VII i VIII) oraz wejściem ewakuacyjnym (grupa I, III, IV i IX) od strony podwórka.
 • odbiór dzieci ze wszystkich grup (nie dotyczy gr.IV) będzie odbywać się wejściem głównym z użyciem domofonu do poszczególnych grup.
 • rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka powinien skontaktować się z dyrektorem przedszkola lub nauczycielką grupy telefonicznie

(tel. 42  276 40 16, 42 712 15 38) lub za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail przedszkola sercadwa@wikom.pl z uwagi na konieczność ograniczenia przebywania na terenie placówki osób trzecich,

 • rodziców / opiekunów prosimy, aby w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci do i z przedszkola w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

Grupa I           w godz. 7.00-17.00

Grupa II          w godz. 7.00-17.00

Grupa III        w godz. 8.00-15.00

Grupa IV        w godz. 7.30-16.30

Grupa V          w godz. 7.00-17.00 

Grupa VI        w godz. 7.00-17.00

Grupa VII       w godz. 7.30-16.30

Grupa VIII     w godz. 7.30-16.30

Grupa IX        w godz. 7.00-17.00

 • Jeśli nie będzie to możliwe prosimy o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przejście dziecka przed i po godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko pod opiekę innego nauczyciela do innej grupy (druk oświadczenia będzie dostępny przy drzwiach wejściowych)).
 • Rodzic/opiekun jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć do przedszkola (w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu) Oświadczenie Upoważniające Inne Osoby Do Odbioru Dziecka z Przedszkola na wypadek braku możliwości osobistego odbioru dziecka .(Druk oświadczenia będzie dostępny na terenie przedszkola, przy drzwiach wejściowych)

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu rok 2021/2022 (plik Word)

Propozycja współpracy Generali (Bezpieczny.pl) NNW żłobek, przedszkole 2021/2022

Szanowni Państwo

Bezpieczny.pl (grupa Generali Polska), jako największy dystrybutor i lider rynku w ubezpieczeniach NNW dla dzieci i młodzieży pragnie złożyć Państwu propozycję współpracy na najbliższy rok szkolny 2021/2022.

Przedstawiamy Państwu rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno dla podopiecznych, jak i pracowników oświaty.

Oferowane przez nas ubezpieczenia NNW zawierane są w formie:

indywidualnej - w której Rodzice otrzymują dedykowany link z kodem rabatowym placówki i samodzielnie dokonują wyboru wariantu i składki za ubezpieczenie. Mogą też ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci w ramach jednej polisy. Jest to forma całkowicie bezobsługowa, przeznaczona dla placówek, które nie chcą angażować się w proces zawierania umów ubezpieczenia NNW. 

- grupowej bezimiennej lub imiennej - w której formalności związane z zawarciem umowy ograniczone są do minimum. Składka ustalana jest w trybie indywidualnym z możliwymi rabatami lub zwolnieniem części uczniów z opłaty składki.

Dodatkowo Bezpieczny.pl wraz ze spółką Software Hub sp. z o.o., przedstawia 4Parents - nowoczesny system dla żłobków i przedszkoli, który pozwala na zarządzanie placówką, tworzenie rozliczeń, komunikacji z Rodzicami oraz wiele innych. Po zawarciu umowy współpracy - również zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dzieci z oferty Bezpieczny.pl. Aplikacja działa na zasadzie dziennika elektronicznego i dzięki swojej innowacyjności stanowi idealne rozwiązanie dla nowoczesnych żłobków i przedszkoli, które wszystkie elementy związane ze swoją działalnością chcą skupić w jednym miejscu, a także oszczędzić czas i pieniądze.
Dzięki współpracy Bezpieczny.pl i Software Hub, mają Państwo możliwość zakupu aplikacji 4Parents na preferencyjnych stawkach (1zł+ VAT w pierwszym roku, a w kolejnych w atrakcyjnych, zrabatowanych cenach).

Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo.

Bezpieczny.pl jest również twórcą dedykowanych rozwiązań, uwzględniających ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej Dyrektora i wszystkich pracowników tych placówek w formie grupowej lub indywidualnej. Ubezpieczenie to zabezpiecza w sposób kompleksowy interesy Dyrektora oraz pracowników zatrudnionych w placówce w związku z wykonywaniem przez nich zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz pomocniczych.

Dla każdej placówki wyznaczamy dedykowanego Przedstawiciela, którego zadaniem jest wsparcie w procesie zakupu polisy i obsługi ewentualnych roszczeń.

Poniżej odnośniki do:

·  Oferty indywidualnego ubezpieczenia NNW do żłobka, przedszkola i zerówki - dla wychowanków oraz pracowników tych placówek;

·  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW wraz z Tabelą urazów;

·  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej placówek oświatowych i ich pracowników;

·  Taryfy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi regionalnymi Koordynatorami, którzy oddelegują do Państwa odpowiedniego Przedstawiciela z Państwa regionu:
Region północny:
Joanna Karczewska, jkarczewska@bezpieczny.pl, tel. 604 055 358,
Region północno-wschodni:
Robert Kochański, rkochanski@bezpieczny.pl, tel. 502 285 264,
Region centralny:
Tomasz Kołowrotkiewicz, tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl, tel. 533 670 281,
Region południowy:
Mariusz Bolik, mbolik@bezpieczny.pl, tel. 668 840 832,
Region południowy:
Marek Kijak, mkijak2@bezpieczny.pl, tel. 601 427 945.

 

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS
Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości