KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

Witajcie w przedszkolu!

Serdecznie witamy przedszkolaków i ich rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązywania wspaniałych przyjaźni.

Wszystkim przedszkolakom życzymy: dużo zdrowia, uśmiechu i dobrej zabawy.

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
dnia 1 września 2021 r. (środa) rozpoczynamy nowy rok szkolny z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz procedur bezpieczeństwa (podobnie jak w ubiegłym roku) w związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii COVID-19.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie przekażemy wszelkie informacje.
Zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia strony internetowej przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS-u, wytycznych i procedur obowiązujących w przedszkolu, ponieważ wynikają one z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

Przypominamy:

 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy i gardła itp.), 
 • jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, upoważniony pracownik przedszkola ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie,
 • w razie potrzeby upoważniony pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka(załącznik 1 – zgoda rodziców/opiekunów/,
 • rodzice/opiekunowie nie przemieszczają się po terenie przedszkola i nie wchodzą na teren sal i ogrodu,
 • na kolejność wejścia i wyjścia dziecka do placówki rodzice oczekują zachowując odstęp społeczny w przestrzeni przedszkola 1,5 m,
 • przy każdym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobligowane są skorzystać osoby powyżej 6-go roku życia wchodzące na teren placówki (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją),
 • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu,(jeżeli uległ on zmianie), pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach
 • rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć w podpisanym, pudełku lub szczelnym opakowaniu plastikowym  zapasowe czyste, wyprasowane ubranie dziecka na co najmniej 2 dni. Należy pamiętać o bieżącym uzupełnianiu zużytej/zabrudzonej odzieży.
 • dziecko nie zabiera do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek,
 • zobowiązuje się Rodziców/opiekunów do nie zostawiania w szatni przedszkola oraz przedsionku fotelików, rowerków itp. rzeczy,
 • dzieci  wchodzą: wejściem głównym (grupy II, V,VI,VII i VIII) oraz wejściem ewakuacyjnym (grupa I, III, IV i IX) od strony podwórka.
 • odbiór dzieci ze wszystkich grup (nie dotyczy gr.IV) będzie odbywać się wejściem głównym z użyciem domofonu do poszczególnych grup.
 • rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka powinien skontaktować się z dyrektorem przedszkola lub nauczycielką grupy telefonicznie

(tel. 42  276 40 16, 42 712 15 38) lub za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail przedszkola sercadwa@wikom.pl z uwagi na konieczność ograniczenia przebywania na terenie placówki osób trzecich,

 • rodziców / opiekunów prosimy, aby w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci do i z przedszkola w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

Grupa I           w godz. 7.00-17.00

Grupa II          w godz. 7.00-17.00

Grupa III        w godz. 8.00-15.00

Grupa IV        w godz. 7.30-16.30

Grupa V          w godz. 7.00-17.00 

Grupa VI        w godz. 7.00-17.00

Grupa VII       w godz. 7.30-16.30

Grupa VIII     w godz. 7.30-16.30

Grupa IX        w godz. 7.00-17.00

 • Jeśli nie będzie to możliwe prosimy o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przejście dziecka przed i po godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko pod opiekę innego nauczyciela do innej grupy (druk oświadczenia będzie dostępny przy drzwiach wejściowych)).
 • Rodzic/opiekun jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć do przedszkola (w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu) Oświadczenie Upoważniające Inne Osoby Do Odbioru Dziecka z Przedszkola na wypadek braku możliwości osobistego odbioru dziecka .(Druk oświadczenia będzie dostępny na terenie przedszkola, przy drzwiach wejściowych)

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu rok 2021/2022 (plik Word)

Propozycja współpracy Generali (Bezpieczny.pl) NNW żłobek, przedszkole 2021/2022  dostępna w zakładce ,,Dla rodziców"